Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH a bez poštovného. Poštovné je uvedené v týchto obchodných podmienkach.

Platba a dodanie:
Dobierka 4,20 EUR = Platba pri prevzatí objednávky.
Platba vopred 3,20 EUR = Platba vopred na účet.
Osobný odber 0 EUR = Neúčtujeme ani poštovné a ani balné.

V prípade platby vopred sa úhradou rozumie moment pripísania danej sumy na účet predajcu, na ktorý mala byť platba poukázaná. V tomto prípade je balík odosielaný ako doporučená zásielka obvykle do 3 pracovných dní od úhrady objednávky, najneskôr však 14 pracovných dní od obdržania platby.
Väčšie zásielky na dobierku neposielame.
V prípade nevyzdvihnutia balíka v termíne určenom Slovenskou poštou sa toto berie ako jednoznačné porušenie obchodných podmienok a predajca má rozhodne nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s nevyzdvihnutím balíka a to: Sumu za poštovné 3,20 €. Táto suma bude kupujúcemu faktúrovaná. Predajca má nárok na úhradu poštovného aj v prípade tovaru vráteného v 7 dňovej lehote.

Uzatvorenie obchodu a zodpovednosť za jeho realizáciu:
Predajca má právo časť Objednávky zamietnuť. V tomto prípade kupujúci hradí len pomernú časť sumy za balík (len za schválené položky).
Pri čiastočnom schválení objednávky je predávajúci povinný informovať kupujúceho ešte pred jej potvrdením o tom, že objednávka nebude vybavená kompletne. Kupujúci má právo neudeliť súhlas s čiastočným vybavením objednávky a teda neuskutočniť nákup vôbec.
Predajca má právo vyjadriť sa k prijatej objednávke, čiže potvrdiť ju kompletne, čiastočne alebo úplne zamietnuť.
Za uzatvorenie obchodu sa podľa podmienok považuje naplnenie nasledovného procesu:
Odoslanie objednávky zo strany kupujúceho a následné schválenie čiastočnej alebo kompletnej objednávky zo strany predajcu. V prípade, že predajca potvrdí objednávku len čiastočne, je momentom uzatvorenia obchodu následné finálne potvrdenie čiastočnej objednávky zo strany kupujúceho (súhlas s tým, že objednávka nebude kompletná).
Kupujúci berie na vedomie, že objednaný balík bude zo strany predajcu odoslaný maximálne do 14 pracovných dní od uzatvorenia obchodu.
Kupujúci sa zaväzuje v prípade objednávky s platbou vopred, uhradiť danú sumu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od vytvorenia objednávky. Vytvorenie objednávky sa rozumie finálne potvrdenie objednávky a zaslanie informačného mailu o platbe za objednávku — výška platby s poštovným, podklady k vykonaniu platby od predajcu.
V prípade, že kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a zároveň nevyrozumie predávajúceho do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia obchodu, má predajca právo stornovať objednávku a daný tovar ponúknuť ďalej k predaju.
Predajca je povinný zaslať objednaný balík max. do 14 kalendárnych dní od obdržania platby vopred. Termíny pre distribúciu objednávok sú hraničné, zvyčajne predajca zasiela tovar do 3 pracovných dní od uhradenia objednávky, v prípade dobierky do 3 dní od potvrdenia objednávky.

Odstúpenie od zmluvy
Pre stornovanie objednávky, ktorá ešte nebola potvrdená zo strany predajcu, je potrebné čo najskôr kontaktovať predajcu so žiadosťou o zrušenie objednávky. Ak má kupujúci už tovar doma, je možné odstúpiť od zmluvy do 7 kalendárnych dní bez udania dôvodu. Kupujúci sa tým zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady súvisiace s expedíciou balíka vo výške poštovného. POZOR! Nevyzdvihnutie balíka v lehote určenej slovenskou poštou sa neberie ako vrátenie tovaru do 7 dní! Je to jednoznačné porušenie obchodných podmienok!

« naspäť

strojové vyšívanie textilná výroba